NEVYHAZUJTO

Internetový portál pro darování nepotřebných věcí za odvoz. Uživatelé mohou na internetovém portálu nabízet zdarma věci, které již nepotřebují. Zájemci si zboží zarezervují a následně vyzvednou. Nabízet lze libovolné zboží od knih, přes skříně až po kamení. 

SWAPUJTO

Internetový portál pro výměnu věcí, na němž mohou uživatelé nabízet nebo poptávat „něco za něco“. Nabízet a poptávat lze libovolné zboží, příkladem budiž kočárek za kolo nebo triko za kamaše.

REUSETO

Internetový portál, který pomáhá dostat nepotřebné věci zpátky mezi lidi. Spojit ty, co je dají do kupy (vydrhnou, sešroubují, slepí, zapojí, natřou, vytřou apod.), s těmi, kteří chtějí s takovými věcmi žít. Na internetovém portálu mohou subjekty věnující se navracení věcí do oběhu – reuse centra – své zboží prodávat. Reuse centrum si na portálu vytvoří svůj obchod, jehož prostřednictvím nabízí výrobky uživatelům portálu.

UPCYKLUJTO

Upcyklujto je internetové tržiště s věcmi, které vznikly zpracováním a přetvořením starých, vysloužilých nebo nepotřebných věcí, tedy metodou upcyklace. Na jedné straně jsou prodejci, tvůrčí lidé a koumáci, kteří přestavují a zvelebují staré věci, vytvářejí nové funkce a novou estetiku. Na straně druhé jsou zákazníci, kteří se chtějí těmito věcmi těšit a bavit. Upcyklujto je tržiště v pravém slova smyslu, prodejci mají na portálu vlastní obchod, který si pomocí jednoduchých nástrojů přizpůsobí svým potřebám a estetice. Pro zákazníky je pak snadné najít si konkrétní věc, nebo se jen tak kochat tím, jak ze starého a zbytečného vzniká nové a okouzlující.