Roman Kmoníček
zakladatel

Vytvořili jsme komplexní systém on-line řešení, které mají ekologický i sociální aspekt a pomáhají s předcházením vzniku odpadu na všech úrovních. Umožňují lidem dělat radost sobě i ostatním, dávají městům možnost trvale snižovat vznik odpadu a poskytují firmám nástroje pro zvýšení kreativity a ekologického smýšlení zaměstnanců.